Чим ми можемо бути вам корисні?

Аналіз ринку

Розробка стратегії маркетингу.

Перед розробкою бізнес-плану необхідно провести аналіз поточного стану ринку, виявити основні можливості і слабкі сторони проекту. Однією з головних цілей будь-якої компанії є одержання прибутку, відповідно, маркетингова стратегія покликана забезпечити привабливість продукції та послуг для тієї чи іншої цільової аудиторії.

Правовий супровід

З метою захист прав інтелектуальної власності

Визначення об'єктів права інтелектуальної власності. Реєстрація торгових марок, реєстрація авторських прав тощо. Розробка угод про передачу прав на інтелектуальну власність. Консультації щодо ефективного захисту ноу-хау, комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації.


Оцінка вартості

Оптимізація витрат

Вартість реалізації проекту залежить від вимог до проекту, умов виконання робіт, вартості складових / ліцензій, терміну відведеного на розробку, кваліфікації виконавців тощо. Попередньо вартість робіт ви можете дізнатися з комерційної пропозиції, що розробляється на підставі заповненого вами брифу. Завантажте бриф, заповніть, надішліть нами — ми розробимо для вас комерційну пропозицію безкоштовно.

Завантажити бриф

Розробка ТЗ

Експертний консалтинг

Технічне завдання представляє собою документ, в якому сформульовані основні цілі розробки, вимоги до продукту, визначені терміни та етапи розробки, а також регламентований процес здачі-приймання виконаних робіт. У розробці технічного завдання беруть участь як представники замовника, так і представники виконавця.

Технічне завдання є невід’ємною частиною договору на розробку інноваційного або програмного продукту.